Çështjet në Arbitrazh, ekspertët: Të respektohen kontratat, ndëshkim për zyrtarët

Shkelja e kontratave nga ana e përfaqësuesve të qeverisë është arsyeja kryesore që i detyron investitorët të dërgojnë çështjet në Arbitrazh dhe cenojnë klimën e biznesit në vend, siç evidentohet edhe në raportin e fundit të DASH.