Çfarë mendojnë qytetarët për ndihmën ekonomike? – A2

Çfarë mendojnë qytetarët për ndihmën ekonomike?