Çfarë rreziqesh i kanosen ekonomisë shqiptare?

Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Moody’s ka mbajtur të pandryshuar në B1 vlerësimin për nivelin e riskut të borxhit shqiptar, në rishikimin periodik që ka bërë për një grup emetuesish, që përfshin Shqipërinë. Moody’s evidenton se vendi ynë është i kufizuar nga një sërë faktorësh, duke filluar nga ekonomia e vogël dhe e padiversifikuar, korrupsioni, borxhi i lartë publik, financimet përmes formës së PPP-ve, të cilat klasifikohen jashtë bilanci, si dhe shkalla e lartë e euroizimit të vendit.

Për të folur më shumë lidhur e shqetësimet e evidentuara nga agjencia ndërkombëtare e vlerësimit, Moody’s, por edhe situatën e ekonomisë shqiptare, unë kam në studio zotin Mateo Spaho, ekspert për ekonominë, dekan i fakultetit ekonomik në Universitetin Luarasi.