Cilësia arsimore, Universiteti i Tiranës renditet në fund të listës. Mungojnë akreditimet

Maturantët po bëhen gati të aplikojnë për degët universitare, por cilësia arsimore që u ofrohet është mjaft e ulët. Universiteti i Tiranës ka performancën më negative sa i përket cilësisë akademike, në raport me universitetet e rajonit dhe Evropës.