Cilësia e lajmeve dhe matja për informacionin në Shqipëri: Sfidë lajmet e rreme

Përditësuar më: 14/7/2021, ora 18:00

Cilësia e lajmeve dhe matja për informacionin në Shqipëri: Sfidë lajmet e rreme

Përditësuar më: 14/7/2021, ora 18:00

Në Shqipëri, sistemi i informacionit mbeti qëndrueshëm, ndërsa cilësia dhe saktësia e tij vijojnë të mbeten të brishta. Një raport i organizatës ndërkombëtare IREX e renditi Shqipërinë në mesin e 16 vendeve të marra në shqyrtim, duke e vlerësuar me 22 pikë.

Cilësia e lajmeve dhe matja për informacionin në Shqipëri: Sfidë lajmet e rreme

Përditësuar më: 14/7/2021, ora 18:00

Në Shqipëri, sistemi i informacionit mbeti qëndrueshëm, ndërsa cilësia dhe saktësia e tij vijojnë të mbeten të brishta. Një raport i organizatës ndërkombëtare IREX e renditi Shqipërinë në mesin e 16 vendeve të marra në shqyrtim, duke e vlerësuar me 22 pikë.