Debati Brataj-Koduzi në “Absolut 4” për planin e vaksinimit