Dëborë deri në 2 metër në Korçë, izolohen fshatrat probleme edhe me energjinë