Deficiti i pensioneve, tatimet kanë 121 milionë euro kontribute pa mbledhur

Publikuar më: 11/1/2022, ora 16:20

Deficiti i pensioneve, tatimet kanë 121 milionë euro kontribute pa mbledhur

Publikuar më: 11/1/2022, ora 16:20

Deficiti i skemës së sigurimeve shoqërore u kushton taksapaguesve shqiptarë 240 milionë euro në vit dhe nuk lejon rritjen e pensioneve. Një raport i fundit i KLSH evidenton se në këtë situatë nuk ndihmon as performanca e tatimeve, që ka një stok të madh detyrimesh të papaguara për kontributet.

Deficiti i pensioneve, tatimet kanë 121 milionë euro kontribute pa mbledhur

Publikuar më: 11/1/2022, ora 16:20

Deficiti i skemës së sigurimeve shoqërore u kushton taksapaguesve shqiptarë 240 milionë euro në vit dhe nuk lejon rritjen e pensioneve. Një raport i fundit i KLSH evidenton se në këtë situatë nuk ndihmon as performanca e tatimeve, që ka një stok të madh detyrimesh të papaguara për kontributet.