Dekada pa investim, Peshtani i madh me rrugë të vogla dhe të prishura

Publikuar më: 12/9/2023, ora 13:05

Dekada pa investim, Peshtani i madh me rrugë të vogla dhe të prishura

Publikuar më: 12/9/2023, ora 13:05

Prej dekadash që nuk njohin asnjë investim në infrastrukturën rrugore, banorët e Peshtanit të Madh në Fier, kanë vështirësi edhe për të lëvizur. Rruga e amortizuar pengon edhe mjetet e urgjencave të futen në fshat. Ndërsa disa nga banorët nuk kanë as rrugë të brendshme për të shkuar tek tokat e tyre.

Dekada pa investim, Peshtani i madh me rrugë të vogla dhe të prishura

Publikuar më: 12/9/2023, ora 13:05

Prej dekadash që nuk njohin asnjë investim në infrastrukturën rrugore, banorët e Peshtanit të Madh në Fier, kanë vështirësi edhe për të lëvizur. Rruga e amortizuar pengon edhe mjetet e urgjencave të futen në fshat. Ndërsa disa nga banorët nuk kanë as rrugë të brendshme për të shkuar tek tokat e tyre.