“Deklasifikimi” i diktatorit, si vjen Enver Hoxha sot – A2

“Deklasifikimi” i diktatorit, si vjen Enver Hoxha sot

Rreth 600 mijë dokumente janë deklasifikuar nga fondet personale të Enver Hoxhës, Hysni Kapos apo ish-arkivit të Partisë së Punës.