Dekomunistizimi i Parlamentit, Sula: verifikimi i kandidatëve të sanksionohet në kod zgjedhor

Publikuar më: 6/7/2022, ora 15:37

Dekomunistizimi i Parlamentit, Sula: verifikimi i kandidatëve të sanksionohet në kod zgjedhor

Publikuar më: 6/7/2022, ora 15:37

Dekomunistizimi i politikës ka krijuar gjithmonë debat, por nuk është konkretizuar në nismë konkrete ligjore. Gjatë raportimit vjetor mbi veprimtarinë e institucionit, kryetarja e autoritetit të dosjeve Gentiana Sula, tregoi se bashkëpunëtorët e ish-sigurimit nuk kanë munguar në sallën e Parlamentit. Ajo i kërkoi Kuvendit të bëjë pjesë të Kodit Zgjedhor propozimet e saj, që mbajnë larg ish-bashkëpunëtorët e regjimit komunist nga skena politike.

Dekomunistizimi i Parlamentit, Sula: verifikimi i kandidatëve të sanksionohet në kod zgjedhor

Publikuar më: 6/7/2022, ora 15:37

Dekomunistizimi i politikës ka krijuar gjithmonë debat, por nuk është konkretizuar në nismë konkrete ligjore. Gjatë raportimit vjetor mbi veprimtarinë e institucionit, kryetarja e autoritetit të dosjeve Gentiana Sula, tregoi se bashkëpunëtorët e ish-sigurimit nuk kanë munguar në sallën e Parlamentit. Ajo i kërkoi Kuvendit të bëjë pjesë të Kodit Zgjedhor propozimet e saj, që mbajnë larg ish-bashkëpunëtorët e regjimit komunist nga skena politike.