Delegatët e Kongresit, PS aplikon votimin elektronik për zgjedhjet në këtë forum