Delegatët e Kongresit, PS aplikon votimin elektronik për zgjedhjet në këtë forum – A2

Delegatët e Kongresit, PS aplikon votimin elektronik për zgjedhjet në këtë forum

Shkarkoni aplikacionin e A2