Dëmshpërblimet për aksidentet rrugore, rriten me mbi 39%

Rritja e numrit të aksidenteve rrugore ka ndikuar edhe në vlerën e dëmshpërblimeve.