Dëmtimi i pyjeve shekullore, skena aksion në Rrajcë për mbrojtjen e pemëve

Publikuar më: 12/5/2022, ora 13:20

Dëmtimi i pyjeve shekullore, skena aksion në Rrajcë për mbrojtjen e pemëve

Publikuar më: 12/5/2022, ora 13:20

Prerja të vjetra dhe të reja, pemë të mëdha dhe të vogla, që masakrohen sa nga banorët e zonës që përdorin drurin për ngrohje e gatim, aq edhe nga abuzuesit që e shesin dhe nxjerrin përfitime.

Dëmtimi i pyjeve shekullore, skena aksion në Rrajcë për mbrojtjen e pemëve

Publikuar më: 12/5/2022, ora 13:20

Prerja të vjetra dhe të reja, pemë të mëdha dhe të vogla, që masakrohen sa nga banorët e zonës që përdorin drurin për ngrohje e gatim, aq edhe nga abuzuesit që e shesin dhe nxjerrin përfitime.