Dështimi në prodhimin e domateve, raporti: Farërat janë të pastra, shkak temperaturat dhe infeksioni i bimës

Publikuar më: 17/10/2021, ora 12:58

Dështimi në prodhimin e domateve, raporti: Farërat janë të pastra, shkak temperaturat dhe infeksioni i bimës

Publikuar më: 17/10/2021, ora 12:58

Qindra fermerë të zonës së Roskovecit dhe Beratit dështuan në prodhimin e domates për shkak të tharjes së bimës dhe moszhvillimit të frutit. Një grup pune u ngrit me përfaqësues të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore të Lushnjes dhe Fushë-Krujës dhe me të Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve pranë Universitetit Bujqësor.

Dështimi në prodhimin e domateve, raporti: Farërat janë të pastra, shkak temperaturat dhe infeksioni i bimës

Publikuar më: 17/10/2021, ora 12:58

Qindra fermerë të zonës së Roskovecit dhe Beratit dështuan në prodhimin e domates për shkak të tharjes së bimës dhe moszhvillimit të frutit. Një grup pune u ngrit me përfaqësues të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore të Lushnjes dhe Fushë-Krujës dhe me të Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve pranë Universitetit Bujqësor.