Detaje dhe ndryshimet e censit të fundit nga ai i vitit 2011

Publikuar më: 19/9/2023, ora 15:07

Detaje dhe ndryshimet e censit të fundit nga ai i vitit 2011

Publikuar më: 19/9/2023, ora 15:07

Për këtë çështje foli në Ditarin e orës 13:00 në A2 CNN drejtuesja e Departamentit të Statistikave në PD, ish-drejtore e INSTAT, Ines Nurja.

Detaje dhe ndryshimet e censit të fundit nga ai i vitit 2011

Publikuar më: 19/9/2023, ora 15:07

Për këtë çështje foli në Ditarin e orës 13:00 në A2 CNN drejtuesja e Departamentit të Statistikave në PD, ish-drejtore e INSTAT, Ines Nurja.