Dezinformimi mbi vaksinat, teoritë e konspiracionit stepin shqiptarët të mbrohen nga Covid-19

Publikuar më: 12/1/2022, ora 12:29

Dezinformimi mbi vaksinat, teoritë e konspiracionit stepin shqiptarët të mbrohen nga Covid-19

Publikuar më: 12/1/2022, ora 12:29

Dezinformimi dhe teoritë e konspiracionit kanë një ndikim negativ te hezitimi ndaj vaksinave anti-Covid. Në rastin e Shqipërisë, trillimet e pabazuara në shkencë mund të jenë përkthyer në nivele të dobëta të vaksinimit të popullsisë.

Dezinformimi mbi vaksinat, teoritë e konspiracionit stepin shqiptarët të mbrohen nga Covid-19

Publikuar më: 12/1/2022, ora 12:29

Dezinformimi dhe teoritë e konspiracionit kanë një ndikim negativ te hezitimi ndaj vaksinave anti-Covid. Në rastin e Shqipërisë, trillimet e pabazuara në shkencë mund të jenë përkthyer në nivele të dobëta të vaksinimit të popullsisë.