Dhomat e shoqërimit, “gangrena” e Komisariateve të Policisë në Tiranë

Publikuar më: 3/5/2022, ora 16:05

Dhomat e shoqërimit, “gangrena” e Komisariateve të Policisë në Tiranë

Publikuar më: 3/5/2022, ora 16:05

Kushtet e rënda në dhomat e paraburgimit në Komisariatet e Policisë Tiranë janë evidentuar, jo vetëm pas arrestimeve masive të policisë, por thuajse në çdo raport të Avokatit të Popullit. Në inspektimet e kryera në dy vitet e fundit nga ky institucion janë konstatuar probleme serioze që nga kushtet e higjienës, deri në shkelje të të drejtave të njeriut.

Dhomat e shoqërimit, “gangrena” e Komisariateve të Policisë në Tiranë

Publikuar më: 3/5/2022, ora 16:05

Kushtet e rënda në dhomat e paraburgimit në Komisariatet e Policisë Tiranë janë evidentuar, jo vetëm pas arrestimeve masive të policisë, por thuajse në çdo raport të Avokatit të Popullit. Në inspektimet e kryera në dy vitet e fundit nga ky institucion janë konstatuar probleme serioze që nga kushtet e higjienës, deri në shkelje të të drejtave të njeriut.