Dhuna seksuale, si trajtohen rastet nga Policia e Shtetit?

Publikuar më: 11/11/2021, ora 10:40

Dhuna seksuale, si trajtohen rastet nga Policia e Shtetit?

Publikuar më: 11/11/2021, ora 10:40

Dhuna seksuale është një problem serioz dhe i përhapur i shëndetit publik që prek komunitetet dhe shoqërinë, si dhe viktimat dhe të dashurit e tyre. Gratë dhe fëmijët janë ata që e pësojnë atë në një masë më të madhe dhe burrat janë gjithashtu ata që e kryejnë atë në një masë më të madhe, edhe pse viktimat e këtij lloji të dhunës janë të të gjitha llojeve të gjinisë, moshës, orientimit seksual, etnisë, klasa socio-ekonomike dhe kapaciteti intelektual. Por si trajtohen viktimat e dhunës? Sa larg mentalitetit të denoncimit dhe shprehjes së lirë jemi edhe përpara autoriteteve? Sa e ndjejmë mbështetjen e tyre, nga momenti I parë, ai I denoncimit? Psikologu i Policisë së Tiranës, Elidon Shehu, sjell një pasqyrë të trajtimit të këtyre rasteve nga autoritetet lgijzbatuese.

Dhuna seksuale, si trajtohen rastet nga Policia e Shtetit?

Publikuar më: 11/11/2021, ora 10:40

Dhuna seksuale është një problem serioz dhe i përhapur i shëndetit publik që prek komunitetet dhe shoqërinë, si dhe viktimat dhe të dashurit e tyre. Gratë dhe fëmijët janë ata që e pësojnë atë në një masë më të madhe dhe burrat janë gjithashtu ata që e kryejnë atë në një masë më të madhe, edhe pse viktimat e këtij lloji të dhunës janë të të gjitha llojeve të gjinisë, moshës, orientimit seksual, etnisë, klasa socio-ekonomike dhe kapaciteti intelektual. Por si trajtohen viktimat e dhunës? Sa larg mentalitetit të denoncimit dhe shprehjes së lirë jemi edhe përpara autoriteteve? Sa e ndjejmë mbështetjen e tyre, nga momenti I parë, ai I denoncimit? Psikologu i Policisë së Tiranës, Elidon Shehu, sjell një pasqyrë të trajtimit të këtyre rasteve nga autoritetet lgijzbatuese.