Dhunë dhe mbyllje në kafaze, dënimet më të ashpra për shkelësit e izolimit në botë

I ndaluar pa maskë; jashtë shtëpisë pa asnjë motiv ose në shoqërinë e miqve. Këto shkelje të izolimit mund t’iu kushtojnë shumë shtrenjtë. Policia në disa vende ka zbatuar ndëshkime që parashikojnë poshtërim dhe dhimbje, në mënyrë që karantina të respektohej, shpesh me pëlqimin e qeverive.