Dietat e këqija dëmtojnë, ato që nuk hamë po na vrasin – A2

Dietat e këqija dëmtojnë, ato që nuk hamë po na vrasin

Ato që nuk konsumojmë po na vrasin. Disa studiues analizuan dietat globale për një periudhë 27-vjeçare duke zbuluar 15 faktorë rreziku dhe ndikimin e tyre në vdekshmëri dhe paaftësi. Ekspertët nënvizojnë se këto dieta mund të jenë më të rrezikshme për njeriun se shumë faktorë të tjerë.