Dimër i pazakontë 2021, përmbytje dhe ngrica deri në fund të tij