Dimër i shtrenjtë, shtresat në nevojë në Korçë me sytë nga ndihma e shtetit

Publikuar më: 7/9/2022, ora 15:27

Dimër i shtrenjtë, shtresat në nevojë në Korçë me sytë nga ndihma e shtetit

Publikuar më: 7/9/2022, ora 15:27

Qytetarët në qarkun e Korçës shprehen se me çmimet e rritura dhe nivelin e pagave dhe pensioneve nuk mund të përballojnë as ngrohjen përgjatë dimrit që në qark zgjat më shume. Artin Halili ka përgatitur disa intervista me qytetarët, të cilët kërkojnë ndihmë nga shteti.

Dimër i shtrenjtë, shtresat në nevojë në Korçë me sytë nga ndihma e shtetit

Publikuar më: 7/9/2022, ora 15:27

Qytetarët në qarkun e Korçës shprehen se me çmimet e rritura dhe nivelin e pagave dhe pensioneve nuk mund të përballojnë as ngrohjen përgjatë dimrit që në qark zgjat më shume. Artin Halili ka përgatitur disa intervista me qytetarët, të cilët kërkojnë ndihmë nga shteti.