Diskriminimi institucional, Robert Gajda: Ku ka përqëndrim të komuniteti rom, mungojnë investimet

Publikuar më: 9/6/2022, ora 21:43

Diskriminimi institucional, Robert Gajda: Ku ka përqëndrim të komuniteti rom, mungojnë investimet

Publikuar më: 9/6/2022, ora 21:43

Për komisionerin për mbrojtjen nga diskriminimi, Robert Gajda një nga problemet kryesore është kur ky diskriminim vjen nga ana e institucioneve. Sipas tij, raportet tregojnë se në zonat ku ka përqëndrim të banorëve nga komuniteti rom dhe egjiptian mungojnë investimet më bazike nga ana e bashkive.

Diskriminimi institucional, Robert Gajda: Ku ka përqëndrim të komuniteti rom, mungojnë investimet

Publikuar më: 9/6/2022, ora 21:43

Për komisionerin për mbrojtjen nga diskriminimi, Robert Gajda një nga problemet kryesore është kur ky diskriminim vjen nga ana e institucioneve. Sipas tij, raportet tregojnë se në zonat ku ka përqëndrim të banorëve nga komuniteti rom dhe egjiptian mungojnë investimet më bazike nga ana e bashkive.