Dita Jonë, me Blendi Salaj dhe Aulona Minga – 07/01/2019 – A2

Dita Jonë, me Blendi Salaj dhe Aulona Minga – 07/01/2019