Dita Ndërkombëtare, arritjet dhe shqetësimet e komunitetit rom

Publikuar më: 8/4/2020, ora 11:19

Dita Ndërkombëtare, arritjet dhe shqetësimet e komunitetit rom

Publikuar më: 8/4/2020, ora 11:19

Orsiola Kurti, drejtuese e programit të Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës, “ROMACTED”, për Shqipërinë dje artisti Sead Kazanxhiu, tregojnë çfarë është bërë deri tani me procesin e integrimit të këtij komuniteti në shoqërinë shqiptare dhe çfarë ka mbetur ende për t’u bërë.

Dita Ndërkombëtare, arritjet dhe shqetësimet e komunitetit rom

Publikuar më: 8/4/2020, ora 11:19

Orsiola Kurti, drejtuese e programit të Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës, “ROMACTED”, për Shqipërinë dje artisti Sead Kazanxhiu, tregojnë çfarë është bërë deri tani me procesin e integrimit të këtij komuniteti në shoqërinë shqiptare dhe çfarë ka mbetur ende për t’u bërë.