Ditët Erasmus, promovimi i një përvoje të veçantë shkollimi në BE

Më 15-17 tetor zhvillohen ditët Erasmus dhe Klaudia Koçi, një nga përfitueset e këtij programi, tregon eksperiencën e saj për një nga programet kryesore të shkollimit të Bashkimit Europian.