Do të taksohet biznesi i vogël? Përgjigjen ekspertët në “A2 Business”

Publikuar më: 1/6/2022, ora 23:04

Do të taksohet biznesi i vogël? Përgjigjen ekspertët në “A2 Business”

Publikuar më: 1/6/2022, ora 23:04

Pas pak ditësh qeveria do të prezantojë dhe do të hedhë për konsultim publik edhe ndryshimet fiskale të radhës, në ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Por a do të taksohet biznesi i vogël me ligjin e ri?

Do të taksohet biznesi i vogël? Përgjigjen ekspertët në “A2 Business”

Publikuar më: 1/6/2022, ora 23:04

Pas pak ditësh qeveria do të prezantojë dhe do të hedhë për konsultim publik edhe ndryshimet fiskale të radhës, në ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Por a do të taksohet biznesi i vogël me ligjin e ri?