Draft-dokumenti i samitit të klimës: Reduktim i emetimeve me 45% deri në 2030

Publikuar më: 10/11/2021, ora 17:39

Draft-dokumenti i samitit të klimës: Reduktim i emetimeve me 45% deri në 2030

Publikuar më: 10/11/2021, ora 17:39

Samiti i klimës hyri në një fazë të re të negociatave të mërkurën, kur u publikua drafti i parë i vendimit përfundimtar të COP26. Në tekst shprehet alarm dhe shqetësim për faktin se aktivitetet njerëzore kanë shkaktuar rritjen me 1.1 gradë të temperaturës mesatare dhe se impakti po ndihet në çdo rajon.

Draft-dokumenti i samitit të klimës: Reduktim i emetimeve me 45% deri në 2030

Publikuar më: 10/11/2021, ora 17:39

Samiti i klimës hyri në një fazë të re të negociatave të mërkurën, kur u publikua drafti i parë i vendimit përfundimtar të COP26. Në tekst shprehet alarm dhe shqetësim për faktin se aktivitetet njerëzore kanë shkaktuar rritjen me 1.1 gradë të temperaturës mesatare dhe se impakti po ndihet në çdo rajon.