Drafti i ri, Shërbimi Informativ i Ushtrisë kalon në varësi të Ramës

Publikuar më: 12/1/2023, ora 16:24

Drafti i ri, Shërbimi Informativ i Ushtrisë kalon në varësi të Ramës

Publikuar më: 12/1/2023, ora 16:24

Shërbimi informativ i ushtrisë prite të jetë institucioni i radhës ku titullari i saj kalon në varësi të kryeministrit. Ministria e Mbrojtjes ka hedhur për konsultim publik ndryshimet në ligjin ekzistues ku parashikon se titullarin e institucionit do ta emërojë kryeministri.

Drafti i ri, Shërbimi Informativ i Ushtrisë kalon në varësi të Ramës

Publikuar më: 12/1/2023, ora 16:24

Shërbimi informativ i ushtrisë prite të jetë institucioni i radhës ku titullari i saj kalon në varësi të kryeministrit. Ministria e Mbrojtjes ka hedhur për konsultim publik ndryshimet në ligjin ekzistues ku parashikon se titullarin e institucionit do ta emërojë kryeministri.