“Drejtësia” kërkon më shumë lekë e staf, Kuvendi heziton

Prej gati 3 vitesh jo funksionale, me gjyqtarë mangët, në Gjykatën Kushtetuese kërkohet të merret staf shtesë, të rikostruktohet godina, një gjenerator dhe disa makina të reja.