Droga në shkolla, kush mban përgjegjësi? – A2

Droga në shkolla, kush mban përgjegjësi?

Sa janë të rrezikuar të rinjtë në Shqipëri nga droga?