“Duhet ta heqësh, të lutem! Sa metra larg je?”. Trump debaton për maskën me gazetarin