Duka: Fitore në Islandë. Skënderbeu, në garë për Evropën

Nga Islanda te verdiktet e edicionit futbollistik në Shqipëri dhe për të vijuar me situatën e licencimeve.