Durrës, mbijetesë në kushte ekstreme social-ekonomike për romët

Komuniteti rom vijon të mbetet i “përjashtuar” nga vëmendja e institucioneve shtetërore.