Durrës, pas tërmetit ka më shumë ndërtime pa leje

Publikuar më: 11/5/2022, ora 13:11

Durrës, pas tërmetit ka më shumë ndërtime pa leje

Publikuar më: 11/5/2022, ora 13:11

Në mënyrë paradoksale, në Durrës ndërtimet pa leje në tejkalim të procedurave teknike dhe ligjore, kanë shënuar rritje. Numri i ndërtimeve pa leje është edhe më i larte se i atyre para tërmetit të nëntorit të vitit 2019.

Durrës, pas tërmetit ka më shumë ndërtime pa leje

Publikuar më: 11/5/2022, ora 13:11

Në mënyrë paradoksale, në Durrës ndërtimet pa leje në tejkalim të procedurave teknike dhe ligjore, kanë shënuar rritje. Numri i ndërtimeve pa leje është edhe më i larte se i atyre para tërmetit të nëntorit të vitit 2019.