E pakënaqur me bashkitë, Qeveria centralizon furnizimin me ujë

Publikuar më: 11/5/2022, ora 17:32

E pakënaqur me bashkitë, Qeveria centralizon furnizimin me ujë

Publikuar më: 11/5/2022, ora 17:32

Qeveria vendosi të centralizojë furnizimin me ujë të qytetarëve, duke ja hequr menaxhimin bashkive duke e kaluar pranë AKUM, Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve. Ministrja Balluku shpjegoi se pjesë e këtij transformimi do të jetë kalimi nga 61 në 15 ujësjellës.

E pakënaqur me bashkitë, Qeveria centralizon furnizimin me ujë

Publikuar më: 11/5/2022, ora 17:32

Qeveria vendosi të centralizojë furnizimin me ujë të qytetarëve, duke ja hequr menaxhimin bashkive duke e kaluar pranë AKUM, Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve. Ministrja Balluku shpjegoi se pjesë e këtij transformimi do të jetë kalimi nga 61 në 15 ujësjellës.