Edukim Financiar për të gjithë – Çfarë është shërbimi bankar digjital? – Episodi 11

Publikuar më: 22/9/2021, ora 21:02

Edukim Financiar për të gjithë – Çfarë është shërbimi bankar digjital? – Episodi 11

Publikuar më: 22/9/2021, ora 21:02

Në këtë emision do të mundohemi të sqarojmë se çfarë është shërbimi bankar digjital dhe cilat janë disa nga format kryesore të ofrimit të tij.

Edukim Financiar për të gjithë – Çfarë është shërbimi bankar digjital? – Episodi 11

Publikuar më: 22/9/2021, ora 21:02

Në këtë emision do të mundohemi të sqarojmë se çfarë është shërbimi bankar digjital dhe cilat janë disa nga format kryesore të ofrimit të tij.