Edukim Financiar për të gjithë – Çfarë janë kartat bankare – Episodi 15

Përgjatë këtij emisioni do të shpjegojmë disa informacione lidhur me kartat bankare. Do t’i përgjigjemi pyetjeve të ndryshme, si për shembull, për çfarë shërbejnë, cilat janë llojet e ndryshme të tyre dhe avantazhet e përdorimit të kartave bankare.