Edukim Financiar për të gjithë – Depozita me afat – Episodi 20

Publikuar më: 25/10/2021, ora 20:02

Edukim Financiar për të gjithë – Depozita me afat – Episodi 20

Publikuar më: 25/10/2021, ora 20:02

Përgjatë emisionit të radhës të serisë “Edukim Financiar për të gjithë” do të shpjegohen disa koncepte bazë mbi depozitat me afat dhe veçoritë kryesore të tyre.

Edukim Financiar për të gjithë – Depozita me afat – Episodi 20

Publikuar më: 25/10/2021, ora 20:02

Përgjatë emisionit të radhës të serisë “Edukim Financiar për të gjithë” do të shpjegohen disa koncepte bazë mbi depozitat me afat dhe veçoritë kryesore të tyre.