Edukim Financiar për të gjithë – Ekonomia Qarkulluese 2 – Episodi 33

Publikuar më: 15/12/2021, ora 20:01

Edukim Financiar për të gjithë – Ekonomia Qarkulluese 2 – Episodi 33

Publikuar më: 15/12/2021, ora 20:01

Në këtë emision do të flasim për një model të ri ekonomik, të njohur si ekonomia qarkulluese. Do të shpjegojmë parimet e ekonomisë së gjelbër që ky model përdor dhe cilat janë përfitimet që ne marrim prej tij.

Edukim Financiar për të gjithë – Ekonomia Qarkulluese 2 – Episodi 33

Publikuar më: 15/12/2021, ora 20:01

Në këtë emision do të flasim për një model të ri ekonomik, të njohur si ekonomia qarkulluese. Do të shpjegojmë parimet e ekonomisë së gjelbër që ky model përdor dhe cilat janë përfitimet që ne marrim prej tij.