Edukim Financiar për të gjithë – Ekonomia qarkulluese – Episodi 32

Publikuar më: 14/12/2021, ora 10:30

Edukim Financiar për të gjithë – Ekonomia qarkulluese – Episodi 32

Publikuar më: 14/12/2021, ora 10:30

Në këtë emision do të flasim për një model të ri ekonomik, të njohur si ekonomia qarkulluese. Do të shpjegojmë parimet e ekonomisë së gjelbër që ky model përdor dhe cilat janë përfitimet që ne marrim prej tij.

Edukim Financiar për të gjithë – Ekonomia qarkulluese – Episodi 32

Publikuar më: 14/12/2021, ora 10:30

Në këtë emision do të flasim për një model të ri ekonomik, të njohur si ekonomia qarkulluese. Do të shpjegojmë parimet e ekonomisë së gjelbër që ky model përdor dhe cilat janë përfitimet që ne marrim prej tij.