Edukim Financiar për të gjithë – Funksionalitetet e shërbimit bankar digjital – Episodi 12

Publikuar më: 27/9/2021, ora 21:02

Edukim Financiar për të gjithë – Funksionalitetet e shërbimit bankar digjital – Episodi 12

Publikuar më: 27/9/2021, ora 21:02

Përgjatë këtij emisioni do të thellohemi edhe më tej në temën e shërbimit bankar digjital, duke trajtuar disa nga funksionalitetet dhe shërbimet bazë që ofrohen për klientët.

Edukim Financiar për të gjithë – Funksionalitetet e shërbimit bankar digjital – Episodi 12

Publikuar më: 27/9/2021, ora 21:02

Përgjatë këtij emisioni do të thellohemi edhe më tej në temën e shërbimit bankar digjital, duke trajtuar disa nga funksionalitetet dhe shërbimet bazë që ofrohen për klientët.