Edukim Financiar për të gjithë – Koncepte dhe terma lidhur me kredinë – Episodi 24

Publikuar më: 8/11/2021, ora 21:00

Edukim Financiar për të gjithë – Koncepte dhe terma lidhur me kredinë – Episodi 24

Publikuar më: 8/11/2021, ora 21:00

Në këtë emision do të do flasim për kredinë dhe disa koncepte bazë që lidhen me të. Do të mund të mësoni më shumë mbi terminologjinë e përdorur për këtë shërbim bankar.

Edukim Financiar për të gjithë – Koncepte dhe terma lidhur me kredinë – Episodi 24

Publikuar më: 8/11/2021, ora 21:00

Në këtë emision do të do flasim për kredinë dhe disa koncepte bazë që lidhen me të. Do të mund të mësoni më shumë mbi terminologjinë e përdorur për këtë shërbim bankar.