Edukim Financiar për të gjithë – Koncepte dhe terma lidhur me kredinë – Episodi 25

Përditësuar më: 10/11/2021, ora 14:42

Edukim Financiar për të gjithë – Koncepte dhe terma lidhur me kredinë – Episodi 25

Përditësuar më: 10/11/2021, ora 14:42

Në këtë emision do të flasim më gjerësisht lidhur me shërbimin bankar të kredisë dhe disa funksioneve kryesore që lidhen me të. Do të mund të mësoni më shumë mbi elementin e normave të interesit dhe mënyrën se si ato përllogariten.