Edukim Financiar për të gjithë – kredia hipotekore – Episodi 28

Publikuar më: 23/11/2021, ora 16:10

Edukim Financiar për të gjithë – kredia hipotekore – Episodi 28

Publikuar më: 23/11/2021, ora 16:10

Në këtë emision do të flasim për kredinë hipotekore. Do të mund të njiheni me hapat dhe dokumentet e nevojshme për procesin e aplikimit.