Edukim Financiar për të gjithë – kredia konsumatore – Episodi 27

Publikuar më: 18/11/2021, ora 11:07

Edukim Financiar për të gjithë – kredia konsumatore – Episodi 27

Publikuar më: 18/11/2021, ora 11:07

Në këtë emision do të shpjegojmë disa koncepte bazë lidhur me kredinë konsumatore dhe elementët kryesorë të këtij shërbimi bankar.