Edukim Financiar për të gjithë – Letrat me vlerë – Episodi 10

Publikuar më: 20/9/2021, ora 21:05

Edukim Financiar për të gjithë – Letrat me vlerë – Episodi 10

Publikuar më: 20/9/2021, ora 21:05

Në këtë emision do të shpjegohet se çfarë janë Letrat me Vlerë, funksionet e këtyre instrumenteve financiare dhe arsyet pse janë një nga format më të mira të investimit për momentin.

Edukim Financiar për të gjithë – Letrat me vlerë – Episodi 10

Publikuar më: 20/9/2021, ora 21:05

Në këtë emision do të shpjegohet se çfarë janë Letrat me Vlerë, funksionet e këtyre instrumenteve financiare dhe arsyet pse janë një nga format më të mira të investimit për momentin.