Edukim Financiar për të gjithë – Llojet e transfertave dhe kostot e tyre – Episodi 8

Publikuar më: 13/9/2021, ora 21:10

Edukim Financiar për të gjithë – Llojet e transfertave dhe kostot e tyre – Episodi 8

Publikuar më: 13/9/2021, ora 21:10

Llojet e transfertave dhe kostot e tyre: Ky emision do të sqarojë disa koncepte që lidhen me llojet kryesore të transfertave dhe kostot e tyre përkatëse.

Edukim Financiar për të gjithë – Llojet e transfertave dhe kostot e tyre – Episodi 8

Publikuar më: 13/9/2021, ora 21:10

Llojet e transfertave dhe kostot e tyre: Ky emision do të sqarojë disa koncepte që lidhen me llojet kryesore të transfertave dhe kostot e tyre përkatëse.