Edukim Financiar për të gjithë – Mashtrimi Bankar Online 2 – Episodi 31

Publikuar më: 8/12/2021, ora 20:01

Edukim Financiar për të gjithë – Mashtrimi Bankar Online 2 – Episodi 31

Publikuar më: 8/12/2021, ora 20:01

Në këtë emision do të flasim për mashtrimet bankare online, të cilat po rriten gjithmonë e më tepër në ditët e sotme. Për më tepër, do të zbulojmë disa mënyra se si ta mbroni veten nga këto mashtrime bankare që hasen në Internet.

Edukim Financiar për të gjithë – Mashtrimi Bankar Online 2 – Episodi 31

Publikuar më: 8/12/2021, ora 20:01

Në këtë emision do të flasim për mashtrimet bankare online, të cilat po rriten gjithmonë e më tepër në ditët e sotme. Për më tepër, do të zbulojmë disa mënyra se si ta mbroni veten nga këto mashtrime bankare që hasen në Internet.